ایسوز(ASUS)

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68 74,000 تومان

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4 52,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5 75,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6 75,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0 80,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)
بارکد نامشخص

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
بارکد نامشخص
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
بارکد نامشخص
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
بارکد نامشخص
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
بارکد نامشخص
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
بارکد نامشخص
دسترسی:

موجود در انبار

80,000 تومان افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
دسترسی:

موجود در انبار

80,000 تومان افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 خارج از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0

نمایش یک نتیجه

به علت نوسانات ارزی، پیش از خرید حتماً با شماره ۰۹۳۹۱۱۱۴۰۹۸ هماهنگ بفرمایید.
+