ارائه و فروش انواع باتری تبلت ایسوس با مناسب ترین قیمت. ارسال به تمامی نقاط کشور.

باتری تبلت ایسوس

باطری اصلی ایسوز Asus ME370 شروع قیمت از: 84,500 تومان

باتری اصلی ایسوس Asus ME370

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

شناسه کالا:Me370

مدل:ME370T

برخی از گوشی های سازگار:Asus ME370

ظرفیت:4325mAh,

‘گارنتی:شش ماه

انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز ASUS Memopad 7 شروع قیمت از: 93,500 تومان

باتری اصلی ایسوس ASUS Memopad 7

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ME-MOPAD7
 • مدل:C11P1304
 • برخی از گوشی های سازگار:ME170 /ME175 / ASUS Memopad 7
 • ولتاژ:3.8 ولت
 • ظرفیت:3950 میلی آمپر – ساعت
انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوز ASUS Tab Fonepad 7 شروع قیمت از: 113,600 تومان

باتری اصلی تبلت ایسوس ASUS Tab Fonepad 7

1.00 از 5
(1)
شناسه محصول : نا مشخص

 

 • مدل:K017 K012
 • برخی از گوشی های سازگار:Tab Fonepad 7 FE170CG FE170 Fonepad7 K017 K012
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:3910 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:سفید
انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوس 7 ASUS Google Nexus شروع قیمت از: 70,300 تومان

باتری اصلی تبلت ایسوس ۷ ASUS Google Nexus

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری:

 • مدل:C11-ME379TG
 • میلی امپر4270
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:ASUS Google Nexus 7
انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری تبلت ایسوز Asus Memo Pad ME172V شروع قیمت از: 101,000 تومان

باتری تبلت ایسوس Asus Memo Pad ME172V

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

 

 • مدل:K004
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Memo Pad ME172V
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:4270 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز Asus ME370

باتری اصلی ایسوس Asus ME370

0 از 5
(0)

شناسه کالا:Me370

مدل:ME370T

برخی از گوشی های سازگار:Asus ME370

ظرفیت:4325mAh,

‘گارنتی:شش ماه

شناسه محصول : نا مشخص
شروع قیمت از: 84,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز ASUS Memopad 7

باتری اصلی ایسوس ASUS Memopad 7

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ME-MOPAD7
 • مدل:C11P1304
 • برخی از گوشی های سازگار:ME170 /ME175 / ASUS Memopad 7
 • ولتاژ:3.8 ولت
 • ظرفیت:3950 میلی آمپر – ساعت
شناسه محصول : نا مشخص
شروع قیمت از: 93,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوز ASUS Tab Fonepad 7

باتری اصلی تبلت ایسوس ASUS Tab Fonepad 7

1.00 از 5
(1)

 

 • مدل:K017 K012
 • برخی از گوشی های سازگار:Tab Fonepad 7 FE170CG FE170 Fonepad7 K017 K012
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:3910 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:سفید
شناسه محصول : نا مشخص
شروع قیمت از: 113,600 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوس 7 ASUS Google Nexus

باتری اصلی تبلت ایسوس ۷ ASUS Google Nexus

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:C11-ME379TG
 • میلی امپر4270
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:ASUS Google Nexus 7
شناسه محصول : نا مشخص
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 70,300 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری تبلت ایسوز Asus Memo Pad ME172V

باتری تبلت ایسوس Asus Memo Pad ME172V

0 از 5
(0)

 

 • مدل:K004
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Memo Pad ME172V
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:4270 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
شناسه محصول : نا مشخص
شروع قیمت از: 101,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز Asus ME370

باتری اصلی ایسوس Asus ME370

0 از 5
(0)

شناسه کالا:Me370

مدل:ME370T

برخی از گوشی های سازگار:Asus ME370

ظرفیت:4325mAh,

‘گارنتی:شش ماه

شروع قیمت از: 84,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز ASUS Memopad 7

باتری اصلی ایسوس ASUS Memopad 7

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ME-MOPAD7
 • مدل:C11P1304
 • برخی از گوشی های سازگار:ME170 /ME175 / ASUS Memopad 7
 • ولتاژ:3.8 ولت
 • ظرفیت:3950 میلی آمپر – ساعت
شروع قیمت از: 93,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوز ASUS Tab Fonepad 7

باتری اصلی تبلت ایسوس ASUS Tab Fonepad 7

1.00 از 5
(1)

 

 • مدل:K017 K012
 • برخی از گوشی های سازگار:Tab Fonepad 7 FE170CG FE170 Fonepad7 K017 K012
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:3910 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:سفید
شروع قیمت از: 113,600 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوس 7 ASUS Google Nexus

باتری اصلی تبلت ایسوس ۷ ASUS Google Nexus

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:C11-ME379TG
 • میلی امپر4270
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:ASUS Google Nexus 7
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 70,300 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری تبلت ایسوز Asus Memo Pad ME172V

باتری تبلت ایسوس Asus Memo Pad ME172V

0 از 5
(0)

 

 • مدل:K004
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Memo Pad ME172V
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:4270 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
شروع قیمت از: 101,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز Asus ME370

باتری اصلی ایسوس Asus ME370

0 از 5
(0)

شناسه کالا:Me370

مدل:ME370T

برخی از گوشی های سازگار:Asus ME370

ظرفیت:4325mAh,

‘گارنتی:شش ماه

شروع قیمت از: 84,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی ایسوز ASUS Memopad 7

باتری اصلی ایسوس ASUS Memopad 7

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ME-MOPAD7
 • مدل:C11P1304
 • برخی از گوشی های سازگار:ME170 /ME175 / ASUS Memopad 7
 • ولتاژ:3.8 ولت
 • ظرفیت:3950 میلی آمپر – ساعت
شروع قیمت از: 93,500 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوز ASUS Tab Fonepad 7

باتری اصلی تبلت ایسوس ASUS Tab Fonepad 7

1.00 از 5
(1)

 

 • مدل:K017 K012
 • برخی از گوشی های سازگار:Tab Fonepad 7 FE170CG FE170 Fonepad7 K017 K012
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:3910 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
 • رنگ:سفید
شروع قیمت از: 113,600 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری اصلی تبلت ایسوس 7 ASUS Google Nexus

باتری اصلی تبلت ایسوس ۷ ASUS Google Nexus

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:C11-ME379TG
 • میلی امپر4270
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:ASUS Google Nexus 7
شروع قیمت از: 70,300 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
باطری تبلت ایسوز Asus Memo Pad ME172V

باتری تبلت ایسوس Asus Memo Pad ME172V

0 از 5
(0)

 

 • مدل:K004
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Memo Pad ME172V
 • ولتاژ:3.75 ولت
 • ظرفیت:4270 میلی آمپر – ساعت
 • گارانتی:شش ماه
شروع قیمت از: 101,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه

Showing all 5 results

شیراز، خیابان توحید، پاساژ وحدت، طبقه اول، واحد 35 | 09391114098        سوال دارید ؟با ما تماس بگیرید