باتری ایسوز(ASUS Battry)

باطری ایسوز(ASUS Battry)

باتری ایسوز(ASUS Battry)

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68 105,000 تومان135,000 تومان

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4 135,000 تومان

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
افزودن به سبد خرید
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5 102,000 تومان132,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6 110,000 تومان148,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0 115,000 تومان135,000 تومان

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
شناسه محصول : نا مشخص
105,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
شناسه محصول : نا مشخص
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
شناسه محصول : نا مشخص
102,000 تومان132,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
شناسه محصول : نا مشخص
110,000 تومان148,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
شناسه محصول : نا مشخص
موجودی:

موجود در انبار

115,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
105,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
102,000 تومان132,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
110,000 تومان148,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
موجودی:

موجود در انبار

115,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

باطری اصلی ایسوز ASUS PadFone2 A68

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:ASUS PadFone2
 • مدل:C11-A68
 • برخی از گوشی های سازگار:ASUS PadFone2
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:2140
 • گارانتی:شش ماه
105,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 4

باطری اصلی Asus ZenFone 4

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا-ZEN-FONE-44
 • مدل:C11P1320
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 4
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت:1200
 • گارانتی:شش ماه
باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

باطری اصلی ایسوز Asus ZenFone 5

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus ZenFone 5
 • مدل:C11P1324
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus ZenFone 5
 • ولتاژ:3.7
 • ظرفیت2050
 • گارانتی:شش ماه
102,000 تومان132,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

باطری اصلی ایسوز Asus Zenfone 6

0 از 5
(0)

مشخصات باطری

 • شناسه کالا:Asus Zenfone6
 • مدل:C11P1325
 • برخی از گوشی های سازگار:Asus Zenfone6 A600 Z6
 • ولتاژ3.7:
 • ظرفیت:3300
 • گارانتی:شش ماه
110,000 تومان148,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

باطری اصلی ایسوز Asus ZenPad 7.0

0 از 5
(0)

مشخصات باطری:

 • مدل:c11p1425
 • میلی امپر3450
 • ضمانت:شش ماه
 • سازگار:Asus ZenPad 7.0
115,000 تومان135,000 تومان انتخاب گزینه‌ها

نمایش یک نتیجه

در صورتی که محصول مورد نظر خود را نیافتید، با کلیک روی تماس با ما برای ما پیام ارسال کنید.تماس با ما
+