قاب Samsung

شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500 شروع قیمت از: 86,000 تومان

شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070 65,700 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY i9070
 • سازگار SAMSUNG i9070
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2 شروع قیمت از: 75,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ GARAND 2 G7102

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G7102 GRAND 2
 • سازگار SAMSUNG GRAND 2
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310 65,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت قاب اروجینال SAMSUNG G310

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY  G310
 • سازگار SAMSUNG  G310
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4 67,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ G313 ACE4

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY ACE4 G313
 • سازگار SAMSUNG ACE4 G313
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2 79,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ G355H CORE2

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G313H CORE2
 • سازگار SAMSUNG G313H
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE 95,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ I8262

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8262 CORE
 • سازگار SAMSUNG I8262
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG S7262 Star plus 65,000 تومان

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG S7262 Star plus

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ samsung star s7262افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN 85,000 تومان

قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

0 از 5
(0)
شناسه محصول : خرید قاب شاسی گلکسی وین

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8552 WIN
 • سازگار SAMSUNG I8552 WIN
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100 80,000 تومان

قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب اصلی سامسونگ P3100

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY TAB P3100
 • سازگار SAMSUNG P3100
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه رنگ بندی
افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG S7272 ACE3 75,000 تومان

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG S7272 ACE3

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ samsung S7272 ACE 3انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3 98,000 تومان

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت قاب اصلی SAMSUNG A3

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY A3
 • سازگار SAMSUNG A3
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی

 

افزودن به سبد خریدمقایسه
شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500

شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 86,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY i9070
 • سازگار SAMSUNG i9070
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : نا مشخص
موجودی:

موجود در انبار

65,700 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G7102 GRAND 2
 • سازگار SAMSUNG GRAND 2
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ GARAND 2 G7102
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY  G310
 • سازگار SAMSUNG  G310
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت قاب اروجینال SAMSUNG G310
موجودی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY ACE4 G313
 • سازگار SAMSUNG ACE4 G313
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ G313 ACE4
موجودی:

موجود در انبار

67,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G313H CORE2
 • سازگار SAMSUNG G313H
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ G355H CORE2
موجودی:

موجود در انبار

79,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8262 CORE
 • سازگار SAMSUNG I8262
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ I8262
موجودی:

موجود در انبار

95,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG S7262 Star plus

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG S7262 Star plus

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ samsung star s7262
موجودی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8552 WIN
 • سازگار SAMSUNG I8552 WIN
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شناسه محصول : خرید قاب شاسی گلکسی وین
موجودی:

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

85,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY TAB P3100
 • سازگار SAMSUNG P3100
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه رنگ بندی
شناسه محصول : قیمت خرید قاب اصلی سامسونگ P3100
موجودی:

موجود در انبار

80,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG S7272 ACE3

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG S7272 ACE3

0 از 5
(0)
شناسه محصول : قیمت خرید قاب وشاسی سامسونگ samsung S7272 ACE 3
موجودی:

موجود در انبار

75,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY A3
 • سازگار SAMSUNG A3
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی

 

شناسه محصول : قیمت قاب اصلی SAMSUNG A3
موجودی:

موجود در انبار

98,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
شاسی سامسونگ گلکسی A5 2015 A500
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 86,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY i9070
 • سازگار SAMSUNG i9070
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

65,700 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G7102 GRAND 2
 • سازگار SAMSUNG GRAND 2
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

شروع قیمت از: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY  G310
 • سازگار SAMSUNG  G310
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

65,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY ACE4 G313
 • سازگار SAMSUNG ACE4 G313
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

67,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G313H CORE2
 • سازگار SAMSUNG G313H
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

79,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8262 CORE
 • سازگار SAMSUNG I8262
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

95,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8552 WIN
 • سازگار SAMSUNG I8552 WIN
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

85,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY TAB P3100
 • سازگار SAMSUNG P3100
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه رنگ بندی
موجودی:

موجود در انبار

80,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY A3
 • سازگار SAMSUNG A3
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی

 

موجودی:

موجود در انبار

98,000 تومان افزودن به سبد خریدمقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I9070

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY i9070
 • سازگار SAMSUNG i9070
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G7102 GRAND 2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G7102 GRAND 2
 • سازگار SAMSUNG GRAND 2
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
شروع قیمت از: 75,000 تومان انتخاب گزینه‌هامقایسه
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG G310

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY  G310
 • سازگار SAMSUNG  G310
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G313 ACE4

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY ACE4 G313
 • سازگار SAMSUNG ACE4 G313
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY G355H CORE2

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY G313H CORE2
 • سازگار SAMSUNG G313H
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

قاب اصلی سامسونگ SAMSUNG GALAXY I8262 CORE

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8262 CORE
 • سازگار SAMSUNG I8262
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

قاب اصلی گلکسی سامسونگ SAMSUNG I8552 WIN

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY I8552 WIN
 • سازگار SAMSUNG I8552 WIN
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی
قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

قاب شاسی اصلی SAMSUNG P3100

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY TAB P3100
 • سازگار SAMSUNG P3100
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه رنگ بندی
قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

قاب شاسی اصلی سامسونگ SAMSUNG A3

0 از 5
(0)

مشخصات محصول:

 • شناسه محصول Housing SAMSUNG GALAXY A3
 • سازگار SAMSUNG A3
 • کیفیت اصلی خود شرکت سامسونگ
 • ضمانت دو ماه گارانتی رنگ بدنه
 • رنگ بندی

 

Showing 1–12 of 21 results